Fella Kae

[Intro: Dr Mageu]
Ya neh
Skathi sa ma popeye sphelile manje
Sekzo phela ukshishiliza manje yaz

Trrratatatata tada ta (x2)
Trrratatatata (x2)
Trrratatatata tada ta
Nel' nahana entlek le tlo fella kae (x2)
Nel' nahana entlek
Nel' nahana entlek, entlek
Nel' nahana entlek le tlo fella kae

Di pudi tsena
Di batlang
Di batla huri chela
Never ba loke
Ta Geuzin wa mampela
Sonke le skathi man, satani u loko uyanglinga
Hey uyangyekha (x2)
Modimo ungfile, lona ba li timele (x2)
Nna kere, batho batho ba mona never ba loke
Kere, batho batho ba mona never ba loke

Trrratatatata tada ta (x2)
Trrratatatata (x2)
Trrratatatata tada ta
Nel' nahana entlek le tlo fella kae (x2)
Nel' nahana entlek
Nel' nahana entlek, entlek
Nel' nahana entlek le tlo fella kae

Celukbuza
Hey man celukbuza
Umuntu o fana nam umcindezala kanjani? (x2)
Ngoba ma uthi uvala la
Ngi vula le
Uthi uvala le
Ngi vule la
Nja seng la, khona la, uzong thola kwa phalafala
Kwa phalafala, uzong thola kwa phalafala

Nel' nahana entlek le tlo fella kae (x2)
Nel' nahana entlek
Nel' nahana entlek, entlek
Nel' nahana entlek le tlo fella kae
Trrratatatata tada ta (x2)
Trrratatatata (x2)
Trrratatatata tada ta

Kere, batho batho ba mona never ba loke (x4)

Trrratatatata tada ta (x2)
Trrratatatata (x2)
Trrratatatata tada ta
Nel' nahana entlek le tlo fella kae (x2)
Nel' nahana entlek
Nel' nahana entlek, entlek
Nel' nahana entlek le tlo fella kae