Ke Modimo

Morena o re bopile
O re baballa ka maatla
Ntate o re bolokile
Ha re saya ho timela
Re tla phahamisa mantswe
Bohle ka pelo e le ngwe

Le mo tsebe ke Molimo
Ke mmopi wa di ntho tsohle
Machaba, marena ohle
Ka mehla re tla ho boka

Morena yena o lerato
Le khanya joalo ka matla
Le timetsa mehopolo
Lona le phedisa moya waka
Hape ha lena hofela sefapanong sa lerato

Le mo tsebe ke Molimo
Ke mmopi wa di ntho tsohle
Machaba, marena ohle
Ka mehla re tla ho boka

Ka mehla re tla ho boka
Ka mehla re tla ho boka