Serious

[Verse 1: Mampintsha]

Siya idlalela
Sidlali izindlu
Siya idlalela
Izandla phezulu
Baphinde bathi, duku, duku
Iminwe phezulu
Touch go
Kwa dluli zulu
Siyabaposa phansi nephezulu
Sphethe amasweets, sphethe abodudu
duku, duku

[Chorus]
Yekela uk'ba serious
Ungazoba serious
Singathi mas'dlana nawe bese uba serious
Ungazoba serious
Yekela uk'ba serious
Ungathi sidlana bese uba serious
Ungazoba serious

[Verse 2: Danger]
Yekela ukungkhohlisa
Ung'funi uzonghlanyisa
Yes mama! Akekho ozoyibhemisa
Thina sizoyishubisa
Yes mama!
Uzothi siyadidiza
Awume wena
Ezami zik'busisa

[Chorus]

[Verse 3: Mashesha]
Asphinde futhi sphathe abantu abahle
Besithi siyayi dalela futhi siyiphathe kahle
Yekele ubuserious
Hey I'm counting, 1,2,3,4
We lounging
Heh, we living
Awu television

[Chorus]